Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK GJELDER LINDS NETTSIDER, NETTBUTIKKER, APPLIKASJONER OG SOSIALE MEDIER

Hos LINDT & SPRÜNGLI (“Lindt”) har du funnet en partner som arbeider dedikert og flittig med å lage verdens fineste og beste sjokolade.Vi er glade for at du har funnet lindt.no og ønsker deg hjertelig velkommen!

Hos Lindt opprettholder vi tilliten til våre besøkende ved å være til stede på våre nettsider, nettbutikker, applikasjoner, og sosiale medier (heretter referert til som "Nettstedene”/”Nettsidene"). Derfor har vi laget en rekke bruksvilkår (heretter referert til som «Bruksvilkårene» for våre Nettsteder som alle besøkende må følge.

Disse Bruksvilkårene gjelder for tilgangen til, og bruken av, Lindts Nettsider – uavhengig av om Nettsiden drives av Lindt selv eller om siden drives på en tredjepartsplattform (tilknytt Lindts virksomhet). Bruksvilkårene gjelder for alle som samhandler med Lindt sine Nettsider. For at du skal ha tilgang til Lindts Nettsider, må du ha lest, forstått og akseptert disse Bruksvilkårene.

Lindt forbeholder seg retten til periodisk å oppdatere disse Bruksvilkårene, spesielt av juridiske årsaker eller for å gjøre det mulig for Nettsidene å fungere optimalt.

IMMATERIALRETTIGHETER

Alle tekster, bilder og annet innhold på Nettstedet har Lindt enten eierskap til, eller så har Lindt skaffet seg rett til å bruke materialer som eies av noen annen. Materialene på Nettsiden til Lindt kan være beskyttet av opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Lindt lar deg bla gjennom Nettsidene og reprodusere utdrag til eget bruk, men oppfordrer deg til å holde alle merknader om opphavsrett og varemerker intakte. Reproduksjon, salg eller bruk av Nettsidene og deres innhold til kommersielle formål er ikke tillatt. 

Ved å benytte våre Nettsider, garanterer du at du er eier av – eller har fått tillatelse til å bruke – det du deler med oss. Du garanterer med dette at du er eier av alle rettigheter til innleggene du legger ut på Nettsidene (inkludert, men ikke begrenset til ideer, tilbakemeldinger og «know-how»), eller at du har fått tillatelse til å dele innholdet i dine innlegg med oss. Du bekrefter også at Lindt har tillatelse til å gjenbruke innleggene dine uten å måtte betale kompensasjon til deg.

Det er den som publiserer et innlegg som står ansvaret for publiseringen av slik tilleggsinformasjon som bilder, tekst, filer, media som du kan få tilgang til på Nettsidene. Lindt garanterer ikke at din bruk av innhold presentert på Nettsidene ikke vil begrense noen tredjeparts rettigheter.

ANNEN INFORMASJON I FORBINDELSE MED LINDTS NETTSIDER

Alle personopplysninger/all personlig informasjon som du deler med Lindt via internett er beskyttet i henhold til vår personvernpolicy/personvernerklæring. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye før du deler personlig informasjon med Lindt.

Du må ikke bruke Lindts Nettsteder for å krenke noens personvern og/eller sverte Lindt eller Lindts brukere og/eller samarbeidspartneres omdømme. Du skal avstå fra å angripe Lindts system med virus eller på annen måte forårsake sikkerhetsproblemer.

Du kan dele lenker til Lindts Nettsteder, forutsatt at du ikke på noen måte antyder at du er assosiert med, representerer, eller på annen måte handler på vegne av Lindt. Du bør ikke bruke "innramming" (eng «framing»), "dypkobling " («deep linking») eller lignende metoder når du deler lenker til Linds Nettside, og du må sørge for at lenken til Nettsiden åpnes i et eget vindu. Ytterligere informasjon eller materiale som formidles til Lindt over Internett, via e-post eller lignende (inkludert filer, kommentarer og forslag) er og vil bli gjort ikke-konfidensiell og ikke- eiendomsbeskyttet.

DINE VURDERINGER, ANMELDELSER OG ANDRE MENINGER OM LINDT-PRODUKTER

Du er velkommen til å gi tilbakemelding om våre produkter og tjenester gjennom våre lojalitetsprogrammer eller på Lindts Nettsteder og plattformer. Meninger om produkter må være sannferdige og konstruktive. Lindt forbeholder seg retten til å redigere dine tilbakemeldinger når det kommer til deres lengde, stavemåte osv. Lindt forbeholder seg også retten til å gjenbruke dine kommentarer i markedsførings- og kommunikasjonsmateriell.

NETTKAMPANJER OG KONKURRANSER

Du kan delta i Lindts kampanjer og konkurranser som drives på Nettsidene, uten noen forpliktelse til å kjøpe eller bestille produkter eller tjenester. Reglene for hver kampanje og konkurranse er gitt sammen med informasjon om hvordan du deltar. Vi vil varsle vinnerne skriftlig. Ved innsamling av personopplysninger i forbindelse med en kampanje eller konkurranse gjelder våre retningslinjer for personvern.

DIN BRUKERKONTO HOS LINDT

Hvis du åpner en brukerkonto på en av Lindts Nettsider, er du ansvarlig for at personopplysningene du må oppgi ved registrering er sannferdige, korrekte og aktuelle i alle henseender. Dersom dine personopplysninger endres, eller om du ønsker å avslutte din brukerkonto, kan du varsle Lindt om dette ved å kontakte oss på [+46 8 546 140 00] eller via kontaktskjemaet:

Når du registrerer brukerkontoen, vil du bli tildelt et passord. Dette passordet må holdes hemmelig. Du er alene ansvarlig for følgene det får hvis du ikke opprettholder hemmeligheten av passordet ditt.

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg tilgang til våre tjenester og/eller stenge brukerkontoen din uten varsel hvis du bryter disse Bruksvilkårene eller hvis vi bestemmer at det er i Lindts beste interesse.

LINDTS ANSVAR  

Selv om Lindts intensjon er å tilby deg best mulig service, kan vi ikke garantere at tjenestene på Nettsidene vil møte dine forventninger. Vi kan heller ikke garantere at tjenestene vil være feilfrie eller at Nettsidene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vær oppmerksom på at visse nettilbud eller nyheter tilgjengelig på Lindts Nettsteder kan inneholde informasjon om produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelig for salg i ditt land.

Som en tjeneste til besøkende kan Lindts Nettsteder komprimere hypertekstlenker som omdirigerer til andre Nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av Lindt eller våre tilknyttede selskaper. Lindt skal ikke holdes ansvarlig for disse nettsidene og fraskriver seg derfor alt ansvar i forhold til innholdet, lovligheten, nøyaktigheten eller funksjonene til disse Nettsidene.

Selv om Lindt gjør rimelige anstrengelser for å hindre virus eller andre destruktive datakoder å få tilgang til Nettsidene, gir vi ingen garantier og påtar oss intet ansvar i forhold til virus eller slike datakoder.

Lindt fraskriver seg ikke ansvar for død eller personskade forårsaket av Lindts grove uaktsomhet. Lindt, dets datterselskaper og deres ledere, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer eller agenter for noen av dem, i den grad det er tillatt ved lov, fraskriver seg alt ansvar for: tap av fortjeneste eller direkte eller indirekte tap eller skade av noen art (inkludert men ikke begrenset til forventede besparelser eller bortkastede utgifter) som oppstår fra eller i forbindelse med din tilgang til, bruk av eller tillit til våre Nettsider. Dette gjelder uavhengig av om slikt tap eller skade vil oppstå under et normalt hendelsesforløp, er rimelig forutsigbart eller forårsaket av feil eller unnlatelser på Nettsidene (uavhengig av om det er uaktsomt eller ikke). I tillegg fraskriver Lindt, dets datterselskaper og deres ledere, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer eller agenter ethvert ansvar, uansett, i forbindelse med din bruk av, eller tilgang til, koblede tredjeparts Nettsteder.

I den grad det er tillatt ved lov, frafaller du alle krav mot Lindt, dets ledere, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer, tilknyttede selskaper eller agenter som kan oppstå fra din bruk av eller tilgang til Lindts Nettsteder.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse Bruksvilkårene og bruken av Lindts Nettsider er regulert i samsvar med norsk lov, og norsk lov får for forrang for / anvendes uavhengig av eventuelle lovvalgsregler. Tvister eller krav knyttet til disse Bruksvilkårene eller bruken av Nettsidene skal rettes mot en norsk domstol. Lindt har imidlertid[1] rett til å reise søksmål for enhver annen kompetent domstol.

Denne Nettsiden drives av eller på vegne av [Lindt & Sprüngli (Nordic) AB, organisasjonsnummer 556668-2067, Telegrafgatan 6a, 169 03 Solna, Sverige]. Dersom du har spørsmål angående disse Bruksvilkårene, vennligst kontakt oss via nettforumet : [ www.lindt.nordic / kontakt-oss / ] eller skriv til oss på adressen nevnt ovenfor.

Hvis noen av eller alle bestemmelsene i disse Bruksvilkårene viser seg å være ulovlige eller på annet grunnlag ikke kan håndheves, vil disse vilkårene fjernes fra Bruksvilkårene. De øvrige bestemmelsene i Bruksvilkårene forblir gyldige og forblir anvendelige i full kraft og effekt.