Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Si ifra om bekymringene dine 

 

Innledning  

I Lindt & Sprüngli er vi opptatt av å drive forretninger med rettferdighet og integritet, og med respekt for lover og våre verdier. Vi forventer tilsvarende atferd fra alle tredjeparter, som leverandører, entreprenører og underleverandører, som vi samarbeider med for å støtte vår daglige virksomhet. Disse forpliktelsene og forventningene er nedfelt i Lindt & Sprünglis Code of Conduct (forretnings- og leverandørkodeks) og i viktige retningslinjer som menneskerettighetspolicyen og Speak Up-policyen. 

Informasjonen nedenfor beskriver når, hvem og hvordan du kan bruke Speak Up Line, hva som skjer etter at du har fortalt oss om bekymringen din, og annen viktig informasjon. 

Når du skal bruke Speak Up Line 

Hvis du opplever, ser eller blir informert om en hendelse eller omstendighet som har skjedd eller som du tror kan komme til å skje, og som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer, policyer, lover og forskrifter, oppfordres du til først å forsøke å løse problemet med din kontaktperson hos Lindt & Sprüngli. Hvis du mener at problemet ikke er løst og/eller hvis du ønsker å rapportere anonymt, kan du ta opp saken via Lindt & Sprünglis Speak Up Line. Dette omfatter for eksempel atferd som utgjør en risiko eller brudd på menneskerettighetene, som helse- og sikkerhetsrisikoer, trakassering og diskriminering på arbeidsplassen og miljørelaterte bekymringer. Den kan også brukes til å ta opp bekymringer om ulovlige kriminelle handlinger som bestikkelser.  

Når du ikke skal bruke Speak Up Line  

Speak Up Line skal ikke brukes i følgende tilfeller: 

 • arbeidsrelaterte klager, for eksempel uenigheter mellom ansatte, suspensjon eller oppsigelse. I slike saker bør du kontakte HR-representanten din hvis det er hensiktsmessig; 
 • rapportering av helse-, sikkerhets- eller eiendomsrelaterte problemer; 
 • for å rapportere klager eller spørsmål fra forbrukere. Se "kontakt oss"-seksjonen på Lindt & Sprünglis nettsider i de respektive landene.  

Hvem kan bruke Speak Up Line 

Den er åpen for personer, samfunnsrepresentanter og organisasjoner som ønsker å ta opp spørsmål knyttet til vår virksomhet og leverandørkjede. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, ansatte og arbeidere i Lindt & Sprüngli-selskaper, leverandører, forretningspartnere og medlemmer av lokalsamfunn.  

Slik bruker du Speak Up Line 

 1. Hvis du vil ta opp en bekymring, kan du kontakte oss døgnet rundt, 365 dager i året, ved å ringe vårt gratisnummer eller klikke på denne lenken for å sende inn en skriftlig rapport. 
 1. Speak Up-linjen vår er for øyeblikket tilgjengelig på 19 språk. 
 1. Gi oss så mye informasjon om saken som du kan og er komfortabel med. 
 1. Hvis du føler deg komfortabel med det, kan du oppgi navn og kontaktinformasjon. Dette vil hjelpe oss med å undersøke saken.  
 1. Du kan også ta opp en sak anonymt, uten å oppgi navn eller kontaktinformasjon, selv om dette kan begrense vår mulighet til å undersøke saken. 
 1. Du vil motta en klage-ID - det er viktig at du noterer denne ID-en for å kommunisere og motta oppdateringer. 

Diagrammet nedenfor illustrerer hvordan en sak utvikler seg fra den mottas til den endelige avgjørelsen kommuniseres: 

 title= title=

Hvordan vi organiserer Speak Up-linjen  

 • Vår Speak Up Line er gratis.  
 • Vår prosess er trygg og til å stole på.  
 • Vi har som mål å gjøre det tilgjengelig. 
 • Vi har en robust prosess på plass for å sikre konfidensialitet for din identitet og kommunikasjon, og prosedyrer for å beskytte data.  
 • Group Compliance er ansvarlig for vår Speak Up Line, med støtte fra en person som er utnevnt til å lede etterforskningen. Disse personene er upartiske og har en kjønnssensitiv tilnærming. 
 • Personer som tar opp reelle bekymringer via vår Speak Up Line, skal ikke stilles dårligere eller utsettes for noen form for trusler, gjengjeldelse eller straff. Hvis du mener at du kan være i fare, kan du kontakte compliance@lindt.com, en postkasse som Group Compliance har tilgang til og administrerer. Merk at hvis du rapporterer på denne måten, vil e-postadressen din være kjent for Group Compliance. Alternativt kan du opprette en ny sak i Speak Up Line for å bevare anonymiteten din.  

Hva skjer når du har rapportert 

Bekymringen din vil følge prosessen nedenfor. Vi vil på en konfidensiell måte informere deg om at vi har mottatt bekymringen din. Deretter vil du motta oppdateringer, og etter at vi har tatt hensyn til bekymringene dine, vil du bli informert om den endelige avgjørelsen. Ved behov vil vi iverksette egnede tiltak for å løse problemet. Det er viktig for oss å sikre konfidensialitet og anonymitet, også etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Sammendrag Prosedyre 

 

 

Send inn rapporten  

Legg merke til klage-ID-en din 

Bekymringen din vil bli vurdert  

 Bekymringer vil bli undersøkt av relevante etterforskere. 

Du vil få tilsendt oppdateringer via klage-ID-en din. Det er viktig at du kommuniserer med etterforskeren når du føler deg komfortabel med det, for å støtte etterforskningen. 

Du vil bli informert om avgjørelsen innen rimelig tid. 

Passende tiltak og sanksjoner vil bli iverksatt 

 

Ansvarsfraskrivelse for oversettelse 

Hvis du har spørsmål om den nøyaktige betydningen av informasjonen i oversettelsen, henviser vi til den offisielle engelske 
oversettelsen, henvises det til den offisielle engelske versjonen for avklaring. 

 title= title=