Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Generelle vilkår

 

1. Generelt

1.1 LINDT & SPRÜNGLI (NORDIC) AB, org.nr 996 665 259 (”Lindt”) driver med salg av sjokoladeprodukter gjennom sin nettside www.lindt.no  (”Nettbutikken”) til både forbrukere og næringsdrivende (”Kjøpere” eller ”Kunder”). En forbruker defineres som en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
www.lindt.no

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle bestillinger som legges inn i Nettbutikken og alle avtaler mellom deg og Lindt som angår salg av produkter til deg fra Lindts Nettbutikk (”Avtalen”). Før du legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å akseptere disse generelle vilkårene. Les derfor vilkårene nøye og forsikre deg om at du har forstått betydningen av de før du bestiller produkter fra Nettbutikken. Hvis du ikke godtar de generelle vilkårene (og betingelsene) før du bestiller, vil du ikke kunne bestille noen produkter fra Nettbutikken.

1.3 Disse generelle vilkårene gjøres gjeldende slik de (til enhver tid) står skrevet, og kan endres uten at du som Kjøper / Kunde varsles på forhånd. Det er ditt ansvar som Kjøper å holde deg oppdatert på innholdet i disse vilkårene. Det er den versjonen av vilkårene som gjelder på tidspunktet for bestillingen din som anvendes på / gjelder for Avtalen. Disse vilkårene (og betingelsene) ble sist oppdatert 2020-09-06 Dersom du opptrer i rollen som forbruker, er det visse punkter i de Generelle vilkårene som gjelder særskilt for deg. Dersom du opptrer i rollen som næringsdrivende er det andre punkter i de Generelle vilkårene som gjelder særskilt for deg. I de punktene hvor skillet mellom forbruker og næringsdrivende får betydning, gjør vi deg særskilt oppmerksom på dette.

1.4 Ved å godta disse generelle vilkårene bekrefter du at du er 18 år eller eldre, og har rettslig kapasitet til å inngå Avtalen. Dersom du er næringsdrivende eller opptrer på vegne av en bedrift (altså dersom du ikke er forbruker), bekrefter du ved å akseptere disse generelle vilkårene at du er autorisert til å inngå Avtalen i Nettbutikken på vegne av bedriften/selskapet du kjøper produkter for.

1.5 Skulle noe i eller noen av bestemmelsene som angis som generelle vilkår være eller bli ugyldige eller umulig å gjennomføre helt eller delvis, skal dette ikke påvirke de øvrige bestemmelsene som kommer frem av disse Generelle vilkårene.

1.6 Denne klausulen (1.6) gjelder kun for næringsdrivende. Lindt yter sine leveranser, tjenester, kommer med tilbud og inngår Avtaler utelukkende på grunnlag av disse Generelle vilkårene. Disse Generelle vilkårene gjelder for alle fremtidige avtaler mellom deg og Lindt, selv om de ikke er uttrykkelig akseptert av deg på ny ved fremtidige Avtaler. Disse vilkårene og alle dokumenter som uttrykkelig refereres til i dem, utgjør hele avtalen mellom deg og Lindt og erstatter og annullerer alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, forpliktelser og forståelser mellom deg og Lindt, både skriftlige, muntlige og tilsvarende. Ved å inngå en kjøpsavtale med Lindt bekrefter du at du ikke skal forutsette gyldigheten av noen erklæring, forpliktelse, forsikring eller garanti (uansett om det er aktsomt eller uaktsomt) som ikke er angitt i disse generelle vilkårene eller i noe dokument som disse generelle vilkår og betingelser refererer til.

1.7 Avtaleinngåelsen vil bli dokumentert og lagret i våre arbeidslokaler. Avtalen vil ikke være tilgjengelig for deg i våre arbeidslokaler.

2. Inngåelse av avtale

2.1 Avtalen inngås på norsk.       

2.2 Presentasjon av produkter i Lindts Nettbutikk utgjør ikke et bindende tilbud fra Lindt om å oppfylle en kjøpsavtale.

2.3 Etter at du har lagt produkter i "handlekurven", kan du kontrollere dem, og om nødvendig rette/korrigere hele bestillingen din. Ditt kjøpstilbud gjennomføres først etter at du har trykket på bestillingsknappen, og din betalingsplikt oppstår først på dette tidspunktet. Dette referer til en knapp markert som “Order with obligation to pay”, eller en liknende knapp.

2.4 Når du har lagt inn en bestilling i Nettbutikken, vil du i tillegg til mottak av din bestilling motta en automatisk generert e-post der Lindt bekrefter at bestillingen er mottatt (bekreftelse på mottak). Bekreftelsen på kvitteringen utgjør ikke en bekreftelse på ditt kjøpstilbud. Lindts bekreftelse på kvitteringen betyr heller ikke at det er inngått avtale om kjøp mellom deg og Lindt.

2.5 Etter at du har lagt inn en bestilling i Nettbutikken vil du også motta en bekreftelse på kjøpet ditt via e-post (ordrebekreftelse) med informasjon om hvilke varer du har kjøpt og til hvilken pris. Det er prisen oppgitt i ordrebekreftelsen som gjelder for kjøpet ditt.

2.6 Kjøpsavtalen inngås først når Lindt uttrykkelig aksepterer tilbudet om kjøp, eller når Lindt sender produktene til deg uten å ha gitt deg slik uttrykkelig aksept på forhånd.

2.7 Den laveste mulige ordreverdien for levering av produkter er NOK 100 per ordre.

2.8 Dersom Lindt ikke er i stand til å forsyne deg med et produkt, for eksempel fordi produktet ikke er på lager eller ikke lenger er tilgjengelig, eller fordi Lindt ikke kan levere produktet innen ønsket leveringsdato, eller fordi en vare er feilpriset, eller fordi den tillatte grensen for antall produkter per kunde er overskredet i en bestilling, vil Lindt informere deg om dette via e-post og din bestilling vil ikke bli behandlet. Dersom du allerede har betalt for varene, vil Lindt så snart som mulig betale tilbake hele beløpet for bestillingen din, inkludert leveringsgebyret.

3. Pris og fraktgebyr

3.1 Prisene oppgitt på produktsidene i Nettbutikken inkluderer mva. Leveringsgebyr for leveranse i fastlands-Norge oppgis i kassen.

3.2 Selv om det er Lindts intensjon alltid å legge inn korrekt informasjon på nettsiden, er det en mulighet for at produktene i Nettbutikken blir feilpriset. I tilfelle et produkt har blitt feilpriset, fraskriver Lindt seg ansvaret for å levere produktet til feil pris eller å levere produktet i det hele tatt. I et slikt tilfelle vil Lindt enten kansellere bestillingen og refundere beløpet du betalte, eller kontakte deg og spørre om du ønsker å gjennomføre bestillingen til riktig pris. Dersom Lindt ikke har mulighet til å kontakte deg eller hvis du ikke ønsker å gjennomføre bestillingen til riktig pris, vil Lindt kansellere bestillingen din og refundere beløpet du har betalt.

4. Betalningsmidler, -betingelser

4.1 Betaling kan utføres med:

Kredittkort (MasterCard og Visa);

Debetkort (Debit Master card, Visa debit, Maestro, Visa Electron);

Klarna;

Vipps.

 

4.2 Dersom du betaler med kredittkort eller debetkort, vil ordrebeløpet bli trukket fra kortet ditt når du har fullført bestillingen.

4.3 Dette punktet (4.3) gjelder kun for forbrukere. Dersom du har valgt å betale med faktura og ikke har betalt fakturaen innen forfallsdato, vil Lindt kreve et purregebyr på NOK 35, samt et fakturagebyr på NOK 20 for papirfakturaer.

Dersom du ikke betaler kjøpesummen innen kravets forfallsdato, kan Lindt kreve at du betaler forsinkelsesrenter på 7 % av forfalt beløp per kalenderår. Denne renten løper på daglig basis fra forfallsdato, til dagen når full betaling av den forfalte gjelden finner sted. Rentene skal betales sammen med det skyldige beløpet.

4.4 Dette punktet (4.4) gjelder kun for næringsdrivende. Dersom du ikke betaler kjøpesummen innen kravets forfallsdato, kan Lindt kreve at du betaler forsinkelsesrenter på 7 % av forfalt beløp per kalenderår. Denne renten løper på daglig basis fra forfallsdato, til dagen når full betaling av den forfalte gjelden finner sted. Rentene skal betales sammen med det skyldige beløpet.

5. Levering og leveringstid

5.1 Produktene leveres til adressen du har oppgitt i bestillingen din, med mindre annet er avtalt mellom deg og Lindt.

5.2 Levering er mulig innen fastlands-Norge.

5.3 Når produktet er levert til deg, ligger risikoen for ivaretakelse av produktet hos deg, og du er ansvarlig for å oppbevare det trygt.

5.4 Levering av bestilte produkter avhenger av tilgjengelighet. Dersom det bestilte produktet ikke er tilgjengelig for levering, vil du bli informert om forventet leveringstid. Så snart varen er tilgjengelig, vil den bli sendt til deg.

5.5 For leveranser innenfor fastlands-Norge er estimert leveringstid mellom 3–5 virkedager (unntatt søndager og helligdager) fra det tidspunktet ordrebekreftelsen sendes. For individualiserte/spesialiserte produkter er leveringstiden 10–14 virkedager. Se Lindts leveringsbetingelser på www.lindt.no/no/help/leveringsinformasjon for ytterligere informasjon.

5.6 Dersom det er fare for at høye utendørstemperaturer kan påvirke kvaliteten på produktene (mulig ved 23 grader Celsius eller høyere), vil Lindt informere deg om potensielle forsinkelser eller midlertidige leveringsavbrudd i forbindelse med dette. Denne informasjonen mottar du ved bestilling. Når du legger inn din bestilling godtar du at Lindt sender produktene til deg først når utendørstemperaturen har sunket til et nivå der kvaliteten på produktene ikke står i fare for påvirkning. I et slikt tilfelle gjelder ikke de leveringstidene som spesifiseres ovenfor under punkt 5.5. Lindt informerer deg umiddelbart når produktene kan sendes.

5.7 Skulle en hendelse inntreffe som ligger utenfor Lindts rimelige kontroll (såkalt «force majeure»), kan det bety at Lindt ikke er i stand til å gjennomføre leveransen innenfor tidsrammen spesifisert i punkt 5.5 ovenfor. Det kan også bety at Lindt ikke er i stand til å gjennomføre leveransen i det hele tatt. Lindt er ikke ansvarlig for forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som helt eller delvis skyldes en slik force majeure- hendelse. Lindt er heller ikke ansvarlig for noen forsinkelser eller kansellerte leveranser som skyldes Lindts underleverandører, så fremt underleverandøren(e)s manglende evne til å levere i henhold til avtalen helt eller delvis skyldes en slik force majeure-hendelse. Slike hendelser kan omfatte, men er ikke begrenset til: Ulykker, ekstremvær, brann, eksplosjoner, flom, jordskjelv, naturkatastrofer, feil i telekommunikasjonsnettverk, manglende evne til å bruke transportnettverk, terrorangrep, krig, sivile opprør, opptøyer, streik, «lockout» og andre arbeidskonflikter, myndighetsvedtak og innføring av restriksjoner på import eller eksport.

6. Transport

6.1 Lindt bærer risikoen for varene under transport inntil varene er levert til kunden. Hvis noen varer levert til deg åpenbart har blitt skadet under transporten, vennligst informer transportøren umiddelbart og kontakt Lindt så snart som mulig.

6.2 Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av din unnlatelse av å varsle transportøren eller kontakte Lindt i samsvar med punkt 6.1 ovenfor. Det forventes imidlertid at du (i rimelig grad) bistår Lindt med Lindts mulige krav mot transportøren og/eller relevante forsikringsselskap.

7. Eiendomsrettsforbehold

7.1 Dette punktet (7.1) gjelder kun for forbrukere. Lindt beholder eiendomsretten til produktene inntil de er betalt fullt ut.

7.2 Denne klausulen (7.2) gjelder kun for næringsdrivende.

- Lindt beholder eiendomsretten til produktene inntil alle krav som Lindt har på den næringsdrivende (fra gjeldende forretningsforhold) er betalt i sin helhet. Det er ikke tillatt for den næringsdrivende å pantsette produktene, eller på annen måte stille dem opp som sikkerhet for noen som helst fordring før eiendomsretten til dem er overført fra Lindt til den næringsdrivende.

- Lindt forplikter seg til å frigi Lindts sikkerhet til den næringsdrivende på forespørsel fra den næringsdrivende, i den grad markedsverdien av Lindts sikkerhet overstiger fordringene som Lindt har på den næringsdrivende med mer enn 10 %. I et slikt tilfelle står Lindt fritt til å bestemme hvilke verdipapirer som skal frigis.

8. Motregnings-/retensjonsrett (motregning og tilbakeholdsrett)

Denne klausulen (8) gjelder ikke hvis du er forbruker.

8.1 Rett til motregning av kravet foreligger kun dersom motkravet er fastslått ved rettskraftig dom, eller dersom motkravet ikke er bestridt av Lindt.

8.2 For å utøve tilbakeholdsretten må det aktuelle motkravet stamme fra samme avtaleforhold som Lindts krav på den næringsdrivende på grunn av Avtalen.

9. Angerrett

9.1 Som forbruker har du i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). rett til å heve kjøpekontrakten innen 14 dager etter mottak av produktet. Retten innebærer at en forbruker innen 14 dager etter kjøpet har rett til å angre kjøpet uten grunn og få pengene tilbake. Etter angrerettloven gjelder imidlertid ikke denne angreretten for varer som på grunn av sin art ikke kan returneres eller som kan forringes raskt, som for eksempel matvarer. Angreretten gjelder ikke for produkter som er forseglet av helsemessige eller hygieniske årsaker dersom forseglingen er brutt av forbrukeren, eller for varer som er spesialprodusert etter forbrukerens ønske eller som på annen måte har en tydelig personlig karakter.

9.2 Produktene som Lindt leverer under denne Avtalen utgjør et utvalg av forskjellige sjokoladeprodukter. Ettersom sjokolade er en ferskvare som kan forringes raskt, gjelder ikke angreretten etter angrerettloven. Du har heller ikke angrerett for produkter som er forseglet etter forseglingen er blitt brutt av deg, eller for produkter som er spesiallaget for deg og dermed har et tydelig personlig preg.

9.3 Til tross for det foregående i punkt 9.2, har du rett til å trekke deg fra avtalen hvis denne retten er angitt i Avtalen, de Generelle vilkårene, eller (spesielt hvis du er forbruker) obligatorisk lovgivning. Dersom du ønsker å trekke deg fra avtalen på noen av disse grunnene, er du velkommen til å bruke vedlagte angrerettskjema, men det er ikke nødvendig å registrere retur.

10. Reklamasjonsrett, garantier

10.1 Dette punkt (10.1), samt punkt 10.2–10.5 gjelder kun for forbrukere. Som forbruker har du en lovfestet rett til å motta varer som ikke er berørt av mangler. En vare har en mangel dersom den for eksempel er ødelagt, eller ikke samsvarer med det som er avtalt. Denne lovfestede retten påvirkes ikke av angreretten beskrevet i punkt 9 eller noe annet som er angitt i disse Generelle vilkårene.

10.2 I henhold til gjeldende forbrukerlovgivning har du rett til å klage i 2 år fra du mottok produktet (dette følger av den absolutte reklamasjonsfristen). For å melde fra om en feil eller mangel ved den bestilte varen må du kontakte Lindt så snart som mulig, men senest 2 måneder fra du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen (i henhold til den relative reklamasjonsfristen). Dersom du ikke varsler Lindt om feilen innen fristen, bortfaller retten til å klage. Reklamasjon rettes til eshop-no@lindt.com. Dersom produktet har en mangel, vil Lindt først og fremst gis mulighet til å utbedre mangelen, for eksempel ved å sende et nytt produkt til deg gratis (omlevering).

10.3 Lindts ansvar for en mangelfull vare er begrenset til prisen på produktet som oppgitt i Nettbutikken (inkludert leveringsgebyr og andre påfølgende/tilknyttede gebyrer), samt eventuelle returkostnader, så lenge mangelen ikke har påført forbrukeren skade og skaden skyldes Lindts uaktsomhet.

10.4 Lindt forbeholder seg retten til å avslå en klage dersom det viser seg at produktet ikke er å anse som mangelfullt i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

10.5 Råd om dine rettigheter som forbruker er tilgjengelig fra blant annet Forbrukerrådet. Dine lovfestede forbrukerrettigheter påvirkes ikke av disse generelle vilkårene, ettersom lovgivningen er preseptorisk til gunst for forbrukere. Nettsiden til Forbrukerrådet er: https://www.forbrukerradet.no/kontakt-oss/.

10.6 Denne klausulen (10.6) gjelder kun for næringsdrivende. Til deg som ikke er forbruker gir Lindt 6 måneders garanti fra varen sendes på at produktene skal være av tilfredsstillende kvalitet og fri for materielle mangler. Garantien tilbys underlagt følgende betingelser:

- Etter levering må du umiddelbart inspisere produktene og informere Lindt om eventuelle åpenbare eller synlige mangler innen 7 dager etter mottak av bestillingen. Dersom mangelen er skjult, må du informere Lindt om den innen 7 dager [SR1] fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvis du ikke varsler Lindt om mangelen innen den utstedte tidsrammen, anses du å ha akseptert de produktene til tross for eventuelle mangler som skulle foreligge ved produktet.

- Dersom du informerer Lindt om et mangelfullt produkt innenfor den tidsramme som er angitt, vil Lindt velge mellom å utbedre mangelen eller omlevere de mangelfulle produktene, eller refundere hele beløpet for de mangelfulle produktene. Etter at Lindt har foretatt slike tiltak, har Lindt ikke lenger noe ansvar eller annet ansvar overfor deg angående de mangelfulle produktene.

- Garantien som tilbys under punkt 9.2 gjelder ikke for mangelfulle produkter dersom mangelen skyldes: Normal slitasje; forsettlig skade av næringsdrivende; unormale lagrings- eller arbeidsforhold; ulykke; uaktsomhet fra deg eller fra en tredjepart; din unnlatelse av å bruke eller bruke produktene i samsvar med angitte instrukser; eller fra enhver endring eller reparasjon (avhjelpsforsøk) av produktene gjort av deg eller av en tredjepart som ikke er en av Lindts autoriserte reparatører.

11. Særskilt ansvar som bedriftskunde

11.1 Denne klausulen (11) gjelder kun for næringsdrivende. Lindts varer er ment å brukes internt i din bedrift. Ved å akseptere disse generelle vilkårene bekrefter du at du ikke vil bruke produktene til videresalgsformål.

11.2 Lindt har ikke noe ansvar overfor deg ved en forsinkelse eller manglende evne til å levere i henhold til Avtalen, eller for skader eller defekter på produktene levert under noen Avtale, i tilfelle som angitt ovenfor under punkt 5.7 (force majeure).

11.3 Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker Lindts ansvar for:

død eller personskade forårsaket av Lindts grove uaktsomhet;

svindel eller uriktig gitt falsk informasjon.

11.4 Med forbehold om punkt 12.2 er Lindt under ingen omstendigheter ansvarlig overfor deg, verken kontraktsmessig eller ikke-kontraktsmessig (inkludert i tilfeller av uaktsomhet), som følge av brudd på lovpålagte plikter eller på noen annen måte som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten for:

 

tap av fortjeneste, salg, virksomhet, inntekt eller avkastning;

tap av besparelser;

forretningsavbrudd;

tap av produksjon;

tap forårsaket av forsinkelse eller forsinket ytelse;

tap av forretningsmulighet;

tap av forventede besparelser;

tap av goodwill; eller

enhver form for direkte eller indirekte tap.

12. Særskilt ansvar som forbruker

12.1 Denne paragrafen (13) gjelder kun hvis du er forbruker. Dersom du opptrer som forbruker ved bestilling eller kjøp av Lindts produkter i Nettbutikken, er Lindt ikke ansvarlig overfor deg (i den grad Lindts ansvar ikke er regulert av ufravikelig lov) for:

tap som ikke er påregnelige (tap er påregnelige dersom de oppsto som en åpenbar følge av Lindts kontraktsbrudd eller dersom tapet ble tatt inn til betraktning og overveid mellom deg og Lindt på tidspunktet for avtaleinngåelsen);

tap som oppstår uten at Lindt har misligholdt avtalen og;

forretningstap (som inkluderer tap av inntekter, virksomhet, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheter og andre lignende tap).

12.2 Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker Lindts ansvar for;

død eller personskade forårsaket av Lindts grove uaktsomhet;

svindel eller uredelig gitt falsk informasjon;

12.3 Som forbruker kan du ha særskilte lovfestede rettigheter vedrørende krav som skyldes Lindts uaktsomhet eller manglende evne til å utføre i henhold til avtalen. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene er ment å begrense dine lovfestede rettigheter. For ytterligere informasjon om dine rettigheter som forbruker kan du kontakte Forbrukerrådet (se link til nettsiden deres under punkt 10.5).

13. Tvisteløsning

13.1 Med forbehold om det som står nevnt i punkt 14.3, er norsk lov gjeldende for Avtalen og for tvister angående tolkningen eller anvendelsen av Avtalen, samt for ikke-kontraktsmessige og andre krav mellom deg og Lindt. Tvister bør primært søkes løst etter avtale mellom deg og Lindt. I tilfelle tvisten ikke kan løses ved avtale mellom deg og Lindt, har du som forbruker mulighet til å få din sak prøvd vederlagsfritt av Forbrukertilsynet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. Ellers skal tvister eller krav i forbindelse med Avtalen, både innenfor og utenom kontraktsforhold, behandles av en domstol i Norge.

14. Øvrige vilkår

14.1 Du kan bare tildele eller overføre dine rettigheter eller forpliktelser under Avtalen dersom du og Lindt først har avtalt dette skriftlig.

14.2 Ingen andre enn Lindt og Kjøper skal ha rett til å håndheve Avtalen.

14.3 Det faktum at Lindt ikke krever at du utfører noen av dine forpliktelser i henhold til Avtalen, eller at Lindt ikke hevder sine rettigheter overfor deg eller venter med å gjøre det, betyr ikke at Lindt har gitt avkall på sine rettigheter overfor deg. Det betyr heller ikke at du ikke lenger trenger å oppfylle forpliktelsene som følger av Avtalen eller som du har påtatt deg i forbindelse med Avtalen. Skulle Lindt fraskrive seg noen rettigheter Lindt har overfor deg, vil Lindt gjøre det skriftlig, og mangelen av frembragte krav betyr ikke at Lindt automatisk har gitt avkall på enhver fremtidig rett overfor deg.

14.4 Før du kjøper et produkt fra Lindt ber vi deg lese nøye gjennom innholdsfortegnelsen for hvert produkt du ønsker å kjøpe på Nettbutikkens nettside for ernæringsinformasjon, dersom du har matallergi eller intoleranse mot for eksempel nøtter eller melk. For fullstendig produktinformasjon og produksjonsdato og/eller best før dato, se informasjonen på produktpakningen.

14.5 Lindt forbeholder seg mot unøyaktigheter i innholdet på Nettbutikkens nettside.

14.6 I tillegg til det som er angitt i disse Generelle vilkårene, skal Lindts til enhver tid gjeldende retningslinjer for personvern og informasjonskapsler gjelde for bruken av nettstedet www.lindt.no

15. E-gavekort, gratulasjonskort

15.1 I nettbutikken kan du kjøpe e-gavekort med en minimumsverdi på NOK 100 og en maksimal verdi på NOK 5000. E-gavekortet sendes til e-postadressen du oppga ved bestilling, eller direkte til mottakeren av gavekortet ved forespørsel. Gavekortet kan sendes sammen med dine personlige hilsener.

15.2 E-gavekortet kan brukes umiddelbart etter mottak. For å bruke gavekortet, oppgis gavekortkoden i forbindelse med betaling. Etter at koden er tastet inn har kunden eller mottakeren fullmakt til å kjøpe produkter med e-gavekortet opp til verdien som er angitt på kortet. Dersom kjøpesummen skulle overstige verdien av det innløste gavekortet, må innehaveren betale differansen med godkjente betalingsmidler (se punkt 4.1).

15.3 Lindt fraskriver seg ansvar i tilfeller hvor du ved en feiltakelse oppgir feil mottaker for et e-gavekort. Dersom du oppdager at du har oppgitt feil mottaker, ta kontakt med Lindt, slik at Lindt kan deaktivere gavekortet, dersom det ennå ikke er innløst. Sett at Lindt får deaktivert gavekortet, vil Lindt utstede et nytt e-gavekort til mottakeren du oppgir som riktig mottaker.

15.4 E-gavekortene kan kun benyttes på varer innenfor fastlands-Norge og kan kun løses inn over nett. Kuponger utløper 2 år etter at de er utstedt.

15.5 E-gavekort kan ikke løses inn i eller byttes til kontanter. Du kan kun bruke ditt e-gavekort i norske kroner (NOK).

15.6 E-gavekort er gyldige i 24 måneder fra anskaffelse. Etter utløp av de 24 månedene, vil gavekortet bli deaktivert og eventuell verdi på gavekortet vil da gå tapt. Du kan sjekke kortets saldo i din brukerkonto hos Lindt, eller i kassen når du taster inn koden på gavekortet som betalingsmåte.

15.7 Hvis du ikke bruker hele verdien av gavekortet på et enkelt kjøp, vil det resterende beløpet bli værende på gavekortet og saldoen bli oppdatert etter hver transaksjon. Det resterende beløpet utbetales ikke kontant.

15.8 E-gavekort kan ikke returneres eller refunderes, bortsett fra i samsvar med dine lovfestede rettigheter.

15.9 E-gavekort skal behandles på lik linje med kontanter. De er ikke en sjekkgaranti, og er heller ikke kredittkort eller debetkort. Lindt påtar seg ikke ansvar for tapte, stjålne eller ødelagte gavekort.

15.10 All refusjon/tilbakebetaling for varer eller tjenester kjøpt med e-gavekort vil skje i henhold til Lindts refusjonspolicy.

15.11 Lindt forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Lindt forbeholder seg også retten til å iverksette tiltak som Lindt anser nødvendige etter en rimelighetesvurdering, og kan til enhver tid foreta beslutninger angående e-gavekortene - herunder beslutninger om å deaktivere et e-gavekort. Det som står i denne delen påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

15.12 Lindt tilbyr å sende med et personlig gratulasjonskort / personlige hilsener sammen med de bestilte varene. Du bestemmer innholdet i gratulasjonskortet / hilsenen, men innholdett må overholde alle gjeldende lover og må ikke: (i) krenke  rettighetene til tredjeparter (inkludert eventuelle opphavsrettigheter, databaserettigheter eller varemerkerettigheter som eies av tredjeparter) ; (ii) inneholde materiale som er ærekrenkende mot en person; (iii) inneholde alt materiale som er støtende, obskønt, truende, trakasserende, hatefullt eller provoserende; eller (iv) invadere andres privatliv eller forårsake irritasjon, forlegenhet eller forferdelse.

15.13 Lindt har rett, men ikke plikt til å gjennomgå eller verifisere teksten på gratulasjonskortet før levering. Lindt avgjør etter sin egen rimelige vurdering om det har vært brudd på denne bestemmelsen. Ved brudd på bestemmelsen avgjør Lindt hvilket tiltak som anses mest hensiktsmessig, og Lindt forbeholder seg også retten til ikke å sende gratulasjonskortet dersom Lindt finner at teksten er i strid med denne bestemmelsen. Design og layout på gratulasjonskortet er også bestemt av Lindt.