0

Lindt & Sprünglis forpliktelse til bærekraft

Kakaobønder, melkebønder, vaniljeplukkere: Dette er kun noen av de samarbeidspartnerne som hjelper LINDTs Maîtres Chocolatiers å lage utsøkt sjokolade. Alle som er involvert i LINDTs suksess bør behandles rettferdig. Dette er grunnen til at vi overholder bærekraftighet og høye etiske standarder når vi gjør våre innkjøp av råmaterialer og når vi videreforedler dem til kvalitetssjokolade.

 

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau
Verpacken der nachhaltigen Schokolade

Bærekraftighet og sosialt ansvarlige handlinger er en viktig forutsetning for at en bedrift skal lykkes på lengre sikt. Det er vi hos Lindt & Sprüngli overbevist om. Dette er også grunnen til at vi har forpliktet oss til det høyeste nivå av kvalitet og bærekraft for alle deler av foredlingsprosessen til LINDT-sjokolade - fra innkjøp av de beste råvarer til fremstilling og konsum av 'sjokoladen som smelter i munnen'. En rettferdig behandling av alle våre samarbeidspartnere er i denne sammenheng like viktig for oss som at miljøet og naturressursene behandles med varsomhet og respekt.

 

Verne om kakaoens fremtid

Den viktigste ingrediensen vår er kakao. Det er for oss en stor utfordring at den også i fremtiden vil være tilgjengelig i den samme utsøkte kvaliteten vi krever, og i tilstrekkelige mengder. En viktig nøkkelfaktor for dette er Lindt & Sprünglis Farming Program som har som målsetting å forbedre kvaliteten på bønnene og øke avkastningen av avlingene. For å oppnå dette blir kakaobøndene støttet i sitt arbeid, for eksempel gjennom opplæringskurs eller infrastrukturprosjekter. På den måten bidrar vi til at kakaobøndenes levekår og arbeidsforhold blir bedre og hjelper til å sikre at dyrking av kakao også i fremtiden blir attraktivt for bøndene.  For å verne om kakaoens fremtid har derfor Lindt & Sprüngli i flere år samarbeidet med lokale samarbeidspartnere i de landene der kakaoen har sin opprinnelse.

 

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Takle utfordringene rundt pionerprosjekter

Til dags dato har vi hatt betydelig suksess med pionerprosjekter innen kakaoindustrien, spesielt i Ghana der vi kjøper en stor del av våre høyverdige kakaobønner. Vi har forpliktet oss til å øke kvaliteten og forbedre levekårene for bøndene og familiene deres. Grunnlaget for vår suksess er den såkalte sporbarheten til kakaoen. Det betyr at vi vil vite hvilken landsby hver eneste sekk med kakao vi mottar kommer fra. For bare hvis vi vet hvor kakaoen kommer fra, kan vi sikre at kakaoen er i samsvar med vår kvalitetsstandard. Og bare da kan vi hjelpe til å forbedre dyrkingspraksiser og avlinger på lokalt plan. Dessuten kan vi aktivt bidra til å forbedre samfunnsforholdene i dyrkingsområdene og at barnearbeid unngås.

 

Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

Bærekraftighet i innkjøp

I tillegg til kakao, inneholder vår sjokolade også andre kvalitetsingredienser, som for eksempel melk, mandler, hasselnøtter, vanilje og sukker. Også her sørger vi for ansvarlige innkjøp både i utvelgelsen av råmaterialene og av emballasjematerialene. Våre langvarige forbindelser med for eksempel lokale melke- og sukkerprodusenter gjør det mulig å utvikle forhold til våre leverandører som er basert på tillit. Der det er mulig, kjøper vi inn nær produksjonsstedet. På den måten bidrar vi til at transportkostnader og miljøskadelige utslipp av drivhusgasser blir redusert. Dette er ikke minst fordelaktig for økonomien på lokalt plan.

Bærekraftig produksjon av sjokolade

Så fort våre kvalitetsråvarer er ankommet til Lindt & Sprüngli, sørger vi for at de blir foredlet i henhold til dagens aktuelle tekniske nivå. For å bevare miljøet under fremstillingen av sjokolade, arbeider vi kontinuerlig med å redusere forbruk av energi og vann for å sikre et stadig mer miljøvennlig energiregnskap.

For dette formålet implementerer vi prosjekter og deltar dessuten i internasjonale initiativer, som for eksempel "Carbon Disclosure Project". Samtidig vil vi gjerne imøtekomme konsumentenes høye kvalitetskrav med hensyn til LINDT-sjokolade, både for at de skal få en spesiell smaksopplevelse og som en gave. Lindt & Sprünglis miljømessige prinsipper, spesielle mål og regelmessige kontroller hjelper oss å etterkomme vår egen høye standard når det gjelder miljøet.

Alle våre ansatte gir et avgjørende bidrag til bedriftens suksess, som for eksempel LINDTs sjokolademestre med sine granskende blikk, sin førsteklasses smakssans, sine kunnskaper om alle finesser og raffinementer innen kakaoforedling og sjokolade. De har en lidenskap for sitt fag som blir følbar i hver eneste bit av LINDT-sjokolade som forlater sjokoladefabrikken. For at det skal fortsette å være slik også i fremtiden tilbyr vi attraktive arbeidsbetingelser. Vi kan kun oppnå toppresultater med hensyn til kvalitet hvis vi har fornøyde medarbeidere.

 

 

Ernst Tanner - CEO and Chairman of Lindt & Sprüngli
Ernst Tanner, CEO and Chairman of Lindt & Sprüngli

Sikre bærekraftig kvalitet fra begynnelse til slutt

Vi har et stort ansvar, ikke bare overfor våre leverandører og medarbeidere, men også overfor våre konsumenter. Som produsent av en av verdens beste sjokolader, går vi ikke på kompromiss med noe, hverken når det gjelder kvalitet eller sikkerhet. Et bredt nettverk av spesialister sikrer at våre produkter oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder - fra ingredienser til leveringen av den ferdige LINDT-sjokoladen. Fordi vi kontrollerer hele fremstillingsprosessen fra begynnelse til slutt, kan vi garantere maksimal kvalitet og en omfattende forpliktelse til bærekraft. Vi er overbevist om at en komplett smak og glede kun kan utvikle seg når enestående kvalitet og ansvarlig behandling av mennesker og natur går hånd i hånd.