0

The Lindt & Sprüngli Farming Program

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Lindt & Sprüngli har nære bånd til Ghana. En stor del av kakaoen som brukes til å lage LINDT-sjokolade kommer fra dette vestafrikanske landet. Lokale bønder har dyrket denne ettertraktede frukten i generasjoner. Gjennom sitt Farming Program, har Lindt & Sprüngli forpliktet seg til å forbedre de vanskelige levekårene og arbeidsforholdene til bøndene i Ghana.

Cocoa Farming Logo

I flere år har Lindt & Sprüngli arbeidet med spørsmålet om hvordan man kan bevare den beste kakaoen samt hvordan man kan forbedre bøndenes livskvalitet. I 2008 nådde man en milepæl: Sammen med leveringskjedepartneren Armajaro og Ghana Cocoa Board, lanserte Lindt & Sprüngli et pionerprosjekt som markerte startpunktet for det nåværende Lindt & Sprüngli Farming-programmet

 

Siden den gang har man arbeidet for å organisere kakaoinnkjøpene på en ansvarlig måte. Dette blir gjort i fire trinn: 

 

1.Det første trinnet er sporbarhet: Sporbarhet betyr at man vet hvor de innkjøpte bønnene kommer fra. Basert på koder på sekkene, kan kakaoen spores til bonden som dyrket og leverte bønnene. Dette danner grunnlaget for en styrking av bondens situasjon. Dersom Lindt & Sprüngli og deres samarbeidspartnere kjenner bøndene på hvert sted, kan de mer målrettet arbeide for bedre forhold.

 

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Det andre trinnet er opplæring og intern overvåkning: Gjennom støttetiltak kan kakaobøndene fortløpende forbedre dyrking og viderebehandling av kakaoen fram til levering. For at sosiale og økologiske spørsmål skal slå rot i bøndenes bevissthet på lengre sikt, har vi satt vår lit til såkalte fagskoler for bønder. Bøndene blir bevisstgjort om emner som barnearbeid, arbeidssikkerhet og økologi. Samtidig tilegner de seg den nødvendige kunnskapen om jordbruk til å kunne øke avlingene. Gjennom systematiske analyser av informasjonen fra det spesialutviklede interne overvåkningssystemet, kan man måle forbedringer med hensyn til jordbruks-, sosiale og økologiske praksiser.

 

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Det tredje trinnet består av forbedringsaktiviteter: Lindt & Sprüngli investerer i utvikling av både bøndene og lokalsamfunnene deres. Bønder får for eksempel tilgang til informasjon og nye planter. Utvikling av lokalsamfunnene fremmes gjennom støtte til den lokale infrastrukturen, for eksempel med borehull for tilgang til rent drikkevann eller malarianett for å forbedre folkehelsen.

 

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4. Det fjerde trinnet er ekstern evaluering: Bøndenes dyrkemetoder og -praksiser blir gjennomgått av uavhengige og anerkjente kontrollører. Dette gir kunder visshet om at Lindt & Sprüngli fortløpende arbeider med å forbedre praksisen til kakaobøndene.

 

Disse fire trinnene danner et solid grunnlag for ansvarlig innkjøp og er grunnpilarene i Lindt & Sprünglis Farming Program. Alle har fordel av det: Bøndene kan øke avlingene sine og derved inntekten sin på lang sikt, og kakaobønner av utsøkt kvalitet blir tilgjengelig til fremstilling av LINDT-sjokolade. Også miljøet nyter godt av det: Etterhvert som bøndene blir opplært i miljøvennlig jordbrukspraksis, blir belastningene på jord, luft, vann og dyr redusert. Kunder og forbrukere kan stole på at Lindt & Sprüngli tar temaet bærekraft svært alvorlig og at de sosiale forholdene for hver enkelt bonde og landsbyene deres blir stadig bedre.

 

Fokus på Ghana

Elfenbeinskysten og Ghana er to av verdens viktigste land for fremstilling av kakao. Mer enn halvparten av verdens kakao kommer fra disse to landene i Vest-Afrika. Da forholdene for ansvarlige og kvalitativt gode innkjøp er bedre i Ghana enn på Elfenbeinskysten, har det siden 2005 kun blitt brukt kakaobønner fra Ghana til fremstilling av LINDT-sjokolade. Kvaliteten på bønnene er bedre der, og risikoen for barnearbeid er mindre fordi kakaomarkedet i Ghana har vært strengt regulert i årevis. Den statlig regulerte minimumsprisen for kakao gir bøndene mer sikkerhet og en stabil inntekt. Og det at alt er konsentrert i ett land, samt det nære samarbeidet med lokale samarbeidspartnere, betyr at vår forståelse for både land og folk blir stadig bedre. Svakheter og utfordringer kan derfor angripes på en helt spesiell måte. Løsningene som utvikles sammen med våre partnere retter seg mot de sakene som er viktigst for bøndene.

Kakaopflanzenblätter

Frivillig deltakelse

For å kunne utvikle slike spesielle prosjekter for bøndene og for å kunne forbedre levekårene for dem, betaler vi en frivillig premie per tonn kakao som kjøpes for fremstilling av LINDT-sjokolade. Denne premien brukes i lokale prosjekter for å forbedre bøndenes levekår og arbeidsforhold. Prosjekter for utdanning og videreopplæring av bøndene er her noe av det viktigste.

Kakaotreet er et ømfintlig tre som må pleies og ivaretas for hånd – for kun på den måten produserer det høyverdige kakaobønner som kan videreforedles til  utsøkt LINDT-sjokolade.
Det kreves mye know-how for å plante trærne på riktig måte, høste fruktene til riktig tidspunkt og utføre de første foredlingstrinnene. Våre lokale samarbeidspartnere arbeider derfor sammen med bøndene for å sikre kvaliteten. Med henblikk på dette blir bøndene opplært i gode jordbrukspraksiser. På den måten kan de arbeide på en mer kostnadseffektiv måte, forbedre kvaliteten og øke avlingene fra landet sitt. I tillegg legger opplæringskursene stor vekt på emner som for eksempel yrkessikkerhet, rettferdige arbeidsbetingelser og miljøadferd.

Rent drikkevann og tilgang til utdanning

Men det er ikke nok å kun investere i utdanningen og opplæringen av kakaobøndene. Det er også viktig at det blir arbeidet med å forbedre levekårene deres, samt infrastrukturen. For eksempel er det ofte utilstrekkelig tilgang til rent drikkevann eller utdanning, og tropiske sykdommer som malaria er utbredt. Mange prosjekter som er implementert av Lindt & Sprüngli sammen med en lokal samarbeidspartner tar sikte på å takle disse utfordringene: Assistanse i form av utlevering av myggnett og bygging av brønner hjelper til å verne om landsbybeboernes helse. Siden 2008 har dessuten en skole som ble ødelagt av uvær blitt gjenoppbygget og modernisert. Andre nye små opplæringssentre - såkalte Village Resource Centers - har blitt bygget. De gir kakaobøndene tilgang til opplæring og skolebarna på stedet får en mulighet til å bruke datamaskiner, Internett og moderne informasjonsteknologi.

 

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Utvidelse av suksessmodellen

Lindt & Sprünglis Farming Program, som er utviklet ut fra Ghana-prosjektet, er et program som er skreddersydd for ansvarlig og bærekraftig kakaoforsyning med fokus på kontinuerlig fremgang og konkrete tiltak for å støtte forbedringer på dette området. Fordi denne modellen er en modell som overbeviser, vil programmet bli utvidet til andre av kakaoens opphavsområder og vil innen 2020 dekke hele vår kakaoleveranse.