0

Skolegang for barna, opplæring for bøndene

Schule mit Schülern

Fjortenåringen Osman Mamutu gleder seg i dag mye mer over å gå på skolen enn han gjorde tidligere. Og den 29-årige kakaobonden Bonsu Osai kunne firedoble kakaoavlingen sin i fjor.

Hva har dette med LINDT-sjokolade å gjøre? Faktisk en hel del.

 

Skolegutten Osman Mamutu pleide å misunne de barna som gikk på privatskole i det området han bor. De hadde tilgang til datamaskiner og lærte å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Osman Mamutus foreldre, som er kakaobønder, hadde ikke råd til å sende sønnen sin på privatskole.

 

Schüler in Schuluniform in der Klasse

Tilgang til datamaskin

I dag må man ikke lenger ha spesielle privilegier for å få tilgang til en datamaskin i Assin Fosu, det ghanesiske lokalsamfunnet der Osman bor: Takket være det såkalte Village Resource Centre, som ble bygget av Lindt & Sprüngli, med hjelp fra deres lokale samarbeidspartner Source Trust, har også Osman og de andre barna som går på denne skolen fått mulighet til å bruke datamaskiner. Village Resource Centres er opplæringssentre som er utstyrt med datamaskiner og skrivere, noe som har blitt muliggjort gjennom Lindt & Sprünglis Farming Program. Village Resource Centres blir finansiert gjennom premien som betales for hvert tonn kakao som kjøpes i Ghana til produksjon av LINDT-sjokolade.

 

Schüler mit Computer in der Klasse

Sentrene er bygget i tilknytning til rurale videregående skoler som ikke har hatt tilgang til informasjonsteknologi før nå. Undervisningsrommene, som befinner seg i en container, er utstyrt med datamaskiner, internett, skrivere, bord og stoler. Om dagen brukes sentrene av lærere og elever til undervisning, men de brukes også i fritiden. Rektoren ved den videregående skolen i Assin Fosu, Joseph Albert Appiah, minnes godt tiden før Lindt & Sprüngli og deres partner Source Trust bygget senteret: "Foreldrene til de fleste av elevene våre er kakaobønder. Praktisk talt ingen har en egen datamaskin. Derfor visste disse skolebarna heller ikke hvordan de skulle bruke en datamaskin. I dag har alle elevene tilgang til datamaskiner og lærer Word, Excel og andre programmer. Appiah er overbevist om at "datamaskinkunnskap er en viktig forutsetning for at elevene senere skal kunne få en god jobb."

Åpne dører for kakaobønder

 

Om kveldene og i helgene er senterets dører åpne for kakaobøndene. Opplæringsmoduler i twi, det lokale språket, er installert på alle datamaskinene. Individuelle videoer sørger for opplæring i emner som for eksempel riktig behandling av kakaotrærne, behandling av sykdommer eller hvordan man kan unngå ulovlig barnearbeid på plantasjene. Mange av disse kakaobøndene er analfabeter og har derfor ikke hatt tilgang til utdanning. De audiovisuelle opplæringsmodulene dekker derfor et stort behov her. De lærer bøndene ting de forstår og kan ta i bruk i det daglige arbeidet.

Bonsu Osai er en av de kakaobøndene 

som har benyttet seg av dette opplæringsprogrammet. "Jeg har allerede kunnet ta i bruk mye av det jeg har lært av videoene. Derfor kunne jeg i fjor øke avlingen min fra 5 til 20 sekker kakao." En firedobling av avlingen etter kun noen få timer på opplæringssenteret - det må man vel kunne kalle suksess! Det finnes mange lignende historier som den om Bonsu Osai og alle sammen bekrefter: Tilgang til informasjon og fagkunnskap hjelper bøndene å forbedre kvaliteten på kakaoen og å øke avlingene. Inntil utløpet av 2013 hadde de samlede bidragene per tonn kakao som var innkjøpt gjennom dette programmet finansiert mer enn 20 slike Village Resource Centres.

 

Glückliche Schülerin in der Klasse
Bauer in seiner Kakaoplantage