0

Rent drikkevann for kakaodyrkernes lokalsamfunn

I mange av Afrikas regioner, som for eksempel i Ghana, er rent og trygt drikkevann ikke noe man kan ta som en selvfølge. For å øke kakaobøndenes livskvalitet, yter produsenten av LINDT-sjokolade aktiv hjelp i arbeidet med å forbedre forsyningen av rent drikkevann.

 

Sadia Alimaiu bor i Sefwi Boako, en liten landsby i den vestlige delen av Ghana. Hun er en av de bøndene som leverer de mest utsøkte kakaobønnene til Chocoladenfabriken Lindt & Sprünglis produksjon av LINDT-sjokolade. I ti år har hun drevet sin egen lille plantasje, som er omtrent på størrelse med tre fotballbaner. Der dyrker hun kakao.
Hver eneste dag overvåker hun trærne, inntil kakaofruktene endelig kan høstes i perioden fra oktober til april, som er den viktigste innhøstingsperioden for kakao. Da åpner hun fruktene, fermenterer fruktkjøttet med kakaobønnene,

 og lar deretter bønnene tørke, slik at de kan utvikle den unike smaken. Sadia Alimaiu vet bare så altfor godt hvor viktig rent drikkevann er for kakaobøndene. "Tidligere," sier hun, "var jeg ofte syk og kunne ikke arbeide. Det var uheldig, for hvis jeg ikke kan arbeide, tjener jeg ikke noe heller." Hvis de mister inntekten sin, blir livsgrunnlaget til bøndene og arbeiderne deres truet, siden bare noen få av dem har forsikring eller oppsparte midler. Kostnadene i forbindelse med sykehusopphold eller legebesøk er også en ekstra byrde.

Zwei glückliche Einwohner

"I dag, er jag ikke lenger så ofte syk."

Etter at det med støtte fra Lindt & Sprüngli ble bygget et borehull i landsbyen, har tilgangen til drikkevann og kvaliteten på det blitt mye bedre, og bøndene og lokalsamfunnene deres kan vise til bedre helse.

Cocoa Farming Logo

Dette er noe som også Sadia Alimaiu merker: "Fordi vannet nå er mye renere er jeg ikke lenger så ofte syk. Jeg har både mer energi og mer tid til å arbeide på plantasjen min enn tidligere, og jeg føler meg sterkere 

og friskere enn før. Byggingen av borehullet har gitt meg og familien min adskillig bedre livskvalitet." Når Sadia i dag trenger drikkevann, bruker hun borehullet som ble bygget i landsbyen hennes gjennom Lindt & Sprünglis Farming Program.

Dette sparer både henne og de andre beboerne i landsbyen den lange marsjen de tidligere måtte ta for å hente vann fra elver og dammer. Dessuten var dette vannet ofte svært forurenset.

I samarbeid med vår lokale samarbeidspartner Source Trust, har mer enn 100 borehull og håndgravde brønner blitt bygget, og har derved gitt beboerne tilgang til rent drikkevann. Fordi Lindt & Sprüngli vet hvor viktig vann er for kakaobøndene, vil produsenten av LINDT-sjokolade fortsette å ta aktivt del i dette også i fremtiden, for å være med å sikre bedre vannforsyning til bøndene i Ghana.