0

Pionerprosjekter innen bærekraftig kakaodyrking

Kakaofrüchte am Baum

Kwame Osei, 65, har en drøm om at den yngste datteren hans en dag skal ta over kakaoplantasjen hans i Ghana. Det er gode muligheter for at det kan skje. Innovative innkjøpsmodeller, slik som Lindt & Sprünglis Farming Program, gjør det igjen mer attraktivt å drive jordbruk. 

Bauer in seiner Kakaoplantage

Kwame Osei er en av mer enn 42 000 ghanesiske småbønder som leverer kakao til LINDT-sjokolade. Denne ytterst viktige råvaren til fremstilling av sjokolade dyrkes i et smalt belte rundt ekvator. Til tross for intensivt og omsorgsfullt arbeid, lever mange kakaobønder under fattigslige forhold. De ikke-transparente handelskanalene med mange mellomhandlere, små dyrkingsområder, mangelfulle dyrkingsmetoder, mangelen på tilgang til informasjon, aldringen av de eksisterende trærne kombinert med den krevende pleien de trenger, er alle faktorer som bidrar til at bøndenes inntekt blir veldig lav. Mange kakaobønder bestemmer seg derfor for å slutte helt med å dyrke kakao.

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Oppretting av sporbarhet - med selskapets egen innkjøpsmodell

For å bekjempe disse manglene, har produsenten av LINDT-sjokolade, Lindt & Sprüngli, i flere år valgt å ha et nært samarbeid med bøndene i verdens beste regioner for dyrking av kakao. I Ghana, der en stor del av kakaoen til LINDT-sjokolade kommer fra, er det blitt utviklet en spesiell innkjøpsmodell for dette. Den har som målsetting å forbedre bøndenes situasjon lokalt og samtidig øke attraktiviteten ved kakaodyrking, slik at kakao blir tilgjengelig i tilstrekkelig kvalitet og volum også i fremtiden. Det er å håpe at risikoen for barnearbeid og dårlige arbeidsforhold vil bli redusert etter hvert som lokalsamfunnene i området utvikles og bøndenes levebrød og levekår forbedres. Sammen med Armajaro, Lindt & Sprünglis leveringskjedepartner i Ghana, og den statsdrevne ghanesiske organisasjonen Ghana Cocoa Board, ble det i 2008 opprettet et system for sporbarhet av kakao. Takket være dette systemet, er det kjent hvor de innkjøpte bønnene kommer fra. Denne transparensen gjør det mulig å verne om kakaoens kvalitet og samtidig få et bilde av de sosiale og økologiske dyrkingsforholdene på stedet. Dette i sin tur gjør det mulig å gi spesiell assistanse til bøndene. Derfor er sporbarhet en nøkkelfaktor når det gjelder å sikre bærekraftige kakaoinnkjøp både i dag og i fremtiden.

Gi spesiell assistanse til kakaobøndene og familiene deres

Som et resultat av denne innkjøpsmodellen, er livet i lokalsamfunnene der det dyrkes kakao i ferd med å bedre seg på flere områder. Bøndene drar nytte av prosjekter som er spesielt utvalgt for å forbedre dyrkingspraksisen og de sosiale forholdene i dyrkingsområdene. Disse prosjektene blir implementert av den ideelle lokale samarbeidspartneren Source Trust. Lindt & Sprüngli betaler en frivillig premie for kakao fra Ghana, og gjør derved disse prosjektene mulig. Gjennom sitt arbeid på lokalt plan vet Lindt & Sprüngli og Source Trust hva bøndene trenger, og med deres støtte fokuserer prosjektene på de områdene som har størst verdi for lokalbefolkningen. For eksempel tilbys det opplæringskurs der bøndene lærer mer om hvordan de skal behandle de ømfintlige kakaoplantene. Også Kwame Osei lærte på et av disse opplæringskursene hvordan han skulle beskytte kakaotrærne bedre mot sykdommer og øke avkastningen deres: "Siden jeg lærte hvordan jeg skal bruke økologisk gjødsel på plantene mine, har jeg kunne øke avlingene mine betraktelig."

 

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

En uavhengig måte

Den spesielle innkjøpsmodellen er en uavhengig, alternativ måte å kjøpe inn en sosialt og økologisk bærekraftig kakao til produksjon av sjokolade. Overvåkning samt evalueringer utført av uavhengige organisasjoner sikrer at den bærekraftige innkjøpsmodellen fungerer på en pålitelig måte og at den videreutvikles kontinuerlig. Man har bevisst tatt en avgjørelse om ikke å velge et kjent merke for LINDT-sjokolade: Det ville ikke vært mulig å garantere den nødvendige mengden i den nødvendige kvaliteten fra spesifikke dyrkingsområder og med de nødvendige smakskarakteristikkene. Med sin innkjøpsmodell iverksetter Lindt & Sprüngli tiltak for å sikre at Kwame Oseis drøm en dag blir til virkelighet og at datteren hans ser kakaodyrking som en attraktiv inntektskilde i fremtiden.

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen